Viziunea şcolii

Calitate în formarea antrenorilor – prima condiție pentru performanța sportivă!

O unitate şcolară care să asigure un proces de învățământ de calitate, în acord cu exigențele de formare a antrenorilor, pe plan european și internațional, capabilă să asigure nivelul de competență solicitat antrenorilor pentru conducerea unui proces de antrenament de calitate și pentru valorificarea întregului potențial performanțial al sportivilor, în context competițional.

Școala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu va promova un învățământ bazat pe calitate în furnizarea serviciilor educaționale, responsabilitate în asumarea și îndeplinirea misiunii sale, performanță prin nivelul de pregătire și procentajul de inserție profesională a absolvenților.