Premise

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu doreşte să continue tradiţia în formarea specialiştilor din domeniul sportului pe care UNEFS Bucureşti a susţinut-o decenii la rând.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport prin adresa nr. 33431 din 12.03.1991, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, conform ordinului cu nr. 33232 din 8 mai 1991, aprobă prin Direcţia generală a învăţământului superior, organizarea la ANEFS, începând cu anul universitar 1991-1992, învăţământul superior de scurtă durată – Colegiul Universitar.

Modificările legislative din perioada 2006 – 2012 în domeniul educaţiei au impus reconsiderarea manierei de formare a antrenorilor, programele universitare de scurtă durată ne mai fiind în vigoare conform procesului Bologna.

Înfiinţarea Şcolii de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” reprezintă un act de readucere în dimensiunile de exigenţă şi calitate a procesului de formare a antrenorilor, din diferite ramuri de sport.

Parteneriatul educaţional cu Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, instituţie de nivel A, cu grad ridicat de încredere acordat de ARACIS în 2009, asigură premisele desfăşurării unui proces de învăţământ care să satisfacă standardele de calitate.

Aflată la începutul unui proces de afirmare în contextul educaţional actual, şcolii îi va fi asigurat un management performant, capabil să asigure îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate.