Misiunea şcolii

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu îşi asumă misiunea:

- de a pregăti antrenori, în diferite ramuri de sport, la standardele de calitate şi exigenţă impuse la nivel național și european, de organizaţiile profesionale similare, precum şi de federaţiile pe ramuri de sport;

- de a pune accentul pe formarea și dezvoltarea competenţelor (cunoștințe, abilități, atitudini)  care să îi permită absolventului inserţia profesională în domeniu, la nivel naţional şi internaţional;

- de a furniza servicii de formare de calitate, care să asigure finalizarea cu succes a programului de formare furnizat;

- de a crea un mediu școlar eficient și prietenos unde toate resursele (umane, materiale, financiare, informaționale) sunt folosite pentru formarea profesională de calitate;

- de a crea un for metodologic şi de cercetare în domeniul sportului de performanţă, unde viitori specialişti să găsească resurse pentru formarea iniţială şi continuă;

- de a dezvolta serviciile educaţionale care promovează în comunitate valori morale şi de fair-play;

- de a crea parteneriate educaționale cu instituții de învățământ din țară și din străinătate.