Contact

ŞCOALA POSTLICEALĂ DE ANTRENORI
IOAN  KUNST  GHERMĂNESCU
Str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, cod 060057,
Bucureşti, România
Tel: 031 – 4257298, Fax: 031 – 4257298
www.ikg.ro, email: scoalaikg@gmail.com


DIRECTOR
Prof. ION IORGOGLU


SECRETAR
ELENA BOERESCU


PROGRAM SECRETARIAT
LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI
09.00 – 15.00


LOCAŢIE